Отримання іноземцем посвідки на тимчасове проживання в Україні в зв’язку із навчанням

 На днях розпочався новий навчальний рік і студенти українських ВУЗів розпочали навчання. Крім самих громадян України, серед таких здобувачів знань є й іноземці. Нижче коротко розповім про юридичні особливості перебування іноземців в Україні. Отже…

Відповідно до ч. 12 ст. 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. Тобто, іноземцю, який прибув до нашої країни з метою навчання, необхідно отримати посвідку на тимчасове проживання.

Підставою для отримання іноземцем посвідки на тимчасове проживання згідно ч. 12 ст. 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” є: заява іноземця; дійсний поліс медичного страхування; документ, що підтверджує факт навчання в Україні, та зобов’язання навчального закладу повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про відрахування з такого закладу.

Механізм оформлення, виготовлення і видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям, які прибули в Україну на тимчасове проживання регулюється Порядком оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №251 від 28.03.2012 року.

Зокрема, заяви для оформлення посвідок подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання.

Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцями до територіальних органів чи підрозділів ДМС України за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу);

7) клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням повідомити ДМС України про відрахування з такого закладу та документ, що підтверджує факт навчання в Україні.

Слід відмітити, що 30 серпня 2013 року набув чинності Тимчасовий порядок розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затверджений наказом МВС України №681 від 15.07.2013 року та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1335/23867. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру розгляду заяв для оформлення (обміну) і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства і прийняття за результатом їх розгляду рішень, а також внесення даних до бланків посвідок. Із його змістом можна ознайомитися за посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1335-13

П. 3.7. і п. 3.8. Тимчасового порядку передбачено, що за результатами розгляду заяви у строк не більше п’ятнадцяти днів з дня подачі всіх визначених Тимчасовим порядком документів начальниками (або їх заступниками) територіальних органів чи підрозділів ДМС України приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, яке затверджується Головою ДМС, а у разі його відсутності – заступником Голови ДМС України чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС України чи його заступником. Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну, до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі. Посвідка на тимчасове проживання видається особисто заявникові під розписку після пред’явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі „Підпис пред’явника/Holder’s signature” машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки.

Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (коли проживання в Україні пов’язане із навчанням у вітчизняному ВУЗі), видається на період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

На завершення слід відмітити, що згідно п. 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві приймається в разі:
1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
4) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
5) коли виявлено факти невиконання ними рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну (для осіб, що отримують посвідку на тимчасове проживання);
6) інших випадках, передбачених законами.

Водночас заявник протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки має право на його оскарження. Зокрема, рішення про відмову в оформленні посвідки або скасування раніше виданої посвідки може бути оскаржено заявником до ДМС України або суду.

Кількість переглядів: 6720